فایل های رایگان محصول

حل المسائل مبانی ترمودینامیک مهندسی موران-شاپیرو ویرایش 9

ویرایش9
زبانانگلیسی
حجم220 مگابایت
خرید20
دیدگاه0

تومان 24,000