کتاب Viscous Fluid Flow (جریان سیال لزج) وایت ویرایش 4

کتاب هایلی

مرجع بروز کتاب‌ و حل المسائل

ویرایش۴
زبانانگلیسی
خرید1
دیدگاه0

تومان 18,000

گزارش تخلف